کنترل دور موتور و الکتروموتور چیست و چگونه کار می کند ؟

هر آنچه باید در مورد کنترل دور موتور و الکتروموتور بدانیم پیش از هر چیزی باید بدانید که کنترل دور الکتروموتور با مواردی دیگری مانند راه اندازی نرم موتور یا درایو کردن موتور یا تنظیم سرعت موتور نیز شناخته شود و در مصرف های صنعتی و کارخانه ها و هر مکانی که الکتروموتور سه